Truyện top trong ngày

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
5M 1,381 12,959

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Đằng Nữ
454K 252 1,800

Đằng Nữ

Truyện tranh Bộ Thiên Ca
729K 268 2,963

Bộ Thiên Ca

Truyện tranh Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng
794K 133 3,277

Được Các Anh Trai Chiều Chuộng Tôi Trở Nên Ngang Tàng

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
5M 949 12,617

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Nhiệm Vụ Đời Thật
1M 1,083 4,865

Nhiệm Vụ Đời Thật

Truyện tranh Bá Chủ Học Đường Ss4
585K 249 1,760

Bá Chủ Học Đường Ss4

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
4M 1,960 17,639

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
3M 1,123 7,703

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Tổng Tài Huyết Tộc Cực Sủng Cô Vợ Mỹ Nhân Ngư
224K 17 872

Tổng Tài Huyết Tộc Cực Sủng Cô Vợ Mỹ Nhân Ngư

Truyện tranh Cách Để Em Bảo Vệ Anh
600K 141 4,420

Cách Để Em Bảo Vệ Anh

Truyện tranh Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống
943K 525 3,896

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Truyện tranh Kế Hoạch Kết Thúc Có Hậu Cho Nhân Vật Phản Diện
127K 25 810

Kế Hoạch Kết Thúc Có Hậu Cho Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
660K 105 1,767

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
5M 360 10,229

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Bị Giam Cầm Trăm Vạn Năm Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới
2M 0 6,139

Bị Giam Cầm Trăm Vạn Năm Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh Về Murim
1M 423 5,524

Bác Sĩ Trùng Sinh Về Murim

Truyện tranh Giản Giới
4M 572 9,201

Giản Giới

Truyện tranh Thám Tử Conan
18M 2,007 16,465

Thám Tử Conan

Truyện tranh Quý Cô Khó Gần
958K 275 4,612

Quý Cô Khó Gần

Truyện tranh Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta
598K 183 2,198

Đại Lão Nào Cũng Tranh Sủng Ta

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
4M 1,634 13,465

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Khó Dỗ Dành
251K 49 1,557

Khó Dỗ Dành

Truyện tranh Tàng Phong
480K 65 2,425

Tàng Phong

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng
1M 289 9,401

Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
7M 1,380 8,473

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Bá Chủ Học Đường Ss2
219K 61 723

Bá Chủ Học Đường Ss2

Truyện tranh King Game
166K 41 834

King Game

Truyện tranh Bị Dạy Dỗ Thành Thánh
2M 555 8,253

Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
10M 1,247 12,227

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
4M 936 8,529

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
2M 840 7,026

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Phế Sài Tiểu Thư Muốn Nghịch Thiên Cải Mệnh
159K 27 791

Phế Sài Tiểu Thư Muốn Nghịch Thiên Cải Mệnh

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
12M 679 17,017

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
2M 570 5,371

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Cựu Dũng Giả Trở Về Từ Thế Giới Khác Tham Gia Vào Trò Chơi Tử Thần!
154K 299 2,125

Cựu Dũng Giả Trở Về Từ Thế Giới Khác Tham Gia Vào Trò Chơi Tử Thần!