Truyện top trong ngày

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
6M 595 13,492

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Seoul Tử Linh Sư
1M 396 5,874

Seoul Tử Linh Sư

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
8M 656 16,267

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch
2M 2,230 9,900

Từ Lúc Bắt Đầu Liền Vô Địch

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
10M 1,146 15,585

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
631K 495 4,765

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Truyện tranh Tự Do Trong Mơ
294K 79 1,026

Tự Do Trong Mơ

Truyện tranh Tôi Là Người Môi Giới Của Ngôi Nhà Kỳ Quái
506K 188 2,159

Tôi Là Người Môi Giới Của Ngôi Nhà Kỳ Quái

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
6M 2,342 14,490

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Hồi Ức Của Chiến Thần
1M 403 5,240

Hồi Ức Của Chiến Thần

Truyện tranh Chấp Kiếm Giả
180K 17 1,194

Chấp Kiếm Giả

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
3M 314 8,794

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Lần Nữa Toả Sáng
658K 197 4,380

Lần Nữa Toả Sáng

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
1M 285 5,082

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Luân Hồi Khốn Khiếp
850K 618 5,164

Luân Hồi Khốn Khiếp

Truyện tranh Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!
335K 51 1,482

Cố Tổng, Vợ Của Ngài Quá Mạnh Rồi!

Truyện tranh Anh Hùng Yếu
2M 480 5,479

Anh Hùng Yếu

Truyện tranh Bố Vô Song
2M 336 5,154

Bố Vô Song

Truyện tranh Hỗn Độn Đan Thần
3M 228 8,799

Hỗn Độn Đan Thần

Truyện tranh Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng
460K 356 3,215

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Ở Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

Truyện tranh Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa
339K 210 2,373

Công Tử Thực Sự Quá Chính Nghĩa

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
14M 4,941 24,906

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
7M 868 14,977

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
6M 1,201 11,654

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Tôi Có Ông Chồng Hay Ghen
214K 23 1,005

Tôi Có Ông Chồng Hay Ghen

Truyện tranh Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi
179K 52 876

Cuộc Hôn Nhân Vụ Lợi

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Độ Kiếp
593K 164 3,864

Bắt Đầu Từ Độ Kiếp

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
17M 2,896 23,653

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Thứ Mà Đôi Ta Mong Muốn
562K 271 3,310

Thứ Mà Đôi Ta Mong Muốn

Truyện tranh Nam Nhân Đến Từ Địa Ngục
148K 146 2,249

Nam Nhân Đến Từ Địa Ngục

Truyện tranh Bá Chủ Học Đường
1M 1,033 2,907

Bá Chủ Học Đường

Truyện tranh Bậc Thầy Thuần Hóa
2M 578 9,886

Bậc Thầy Thuần Hóa

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
6M 1,114 13,760

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
4M 1,094 11,332

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
831K 351 4,776

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Tàn Tinh Tái Thế
786K 498 5,020

Tàn Tinh Tái Thế